Московская область,
г.о. Подольск,
с. Сынково

Публикации о конном клубе "Св. кн. Владимир"

ПУБЛИКАЦИЯ О КЛУБЕ НА РЕСУРСЕ РИАМО:

https://podolskriamo.ru/article/193675/v-podolske-pristupili-k-stroitelstvu-zimnej-konyushni-dlya-konnogo-kluba.xl

ПУБЛИКАЦИЯ О КЛУБЕ НА РЕСУРСЕ TVPODOLSK:

http://tvpodolsk.ru/news/45075.html


_2.